Uniwersytet Szczeciński sformalizował współpracę ze szczecińskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Porozumienie dotyczy partnerskiej współpracy w zakresie działalności naukowej i badawczej, prowadzenia wspólnych projektów oraz działalności dydaktycznej i naukowej.

Współpraca na styku nauki i praktyki ubezpieczeniowej daje pewność na skuteczne połączenie wiedzy i doświadczenia w jej stosowaniu oraz pozwoli na organizację społecznie wartościowych przedsięwzięć. Celem porozumienia jest budowanie świadomości obywatelskiej w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, propagowanie idei solidaryzmu społecznego na płaszczyźnie współodpowiedzialności, szerzenie wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych, a także wspólna organizacja przedsięwzięć: konferencji, seminariów oraz współpraca przy wydawaniu publikacji naukowych.

Uroczyste podpisanie umowy przez rektora US oraz dyrektora szczecińskiego oddziału ZUS, odbędzie się w środę, 3 lutego, o godzinie 12.00, w Rektoracie US, przy al. Papieża Jana Pawła II 22a.

  • NAUKA DLA REGIONU

  • OFERTA DLA BIZNESU

  • OFERTA SZKOLENIOWA

  • SZKOŁA GIEŁDOWA

  • GRUPA SANTANDER