5 czerwca 2017 r. w Szczecinie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się 13 Forum Samorządowe pod hasłem „RYZYKO – EFEKTYWNOŚĆ – INWESTYCJE W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH”

Konferencja składała się z trzech paneli. Pierwszy poświęcony został ryzyku w sektorze finansów publicznych, czynnikom go kształtującym, obszarami jego występowania jak również instrumentom, które są wykorzystywane do zarządzania ryzykiem i sposobami jego minimalizowania.

Drugi panel dotyczył Efektywności finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy panelu starali się odpowiedzieć na pytanie, czy efektywność w sektorze publicznym jest w ogóle możliwa? Czy jest działaniem koniecznym czy stanowi tylko pozorne działania?

Podczas trzeciego, ostatniego panelu dyskusja była skierowana na problemy związane z Inwestycjami w sektorze finansów publicznych, a w szczególności ich planowaniem, realizacją a także funkcjonującym i towarzyszącym inwestycjom barierom.

Dodatkowym atutem Konferencji była prezentacja firmy CO-UNITY/Toshiba dotycząca Oświetlenia w sektorze publicznym.

Organizatorem 13. Forum Samorządowego był Uniwersytet Szczeciński. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem i przy wsparciu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza. Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęło Ministerstwo Finansów, Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Związek Banków Polskich oraz Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości.

Więcej: http://www.forumsamorzadowe.wzieu.pl/2017

  • NAUKA DLA REGIONU

  • OFERTA DLA BIZNESU

  • OFERTA SZKOLENIOWA

  • SZKOŁA GIEŁDOWA

  • GRUPA SANTANDER