Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczeciński podpisał 15 czerwca 2018 r., umowę o współpracy z firmą Szajna Laboratorium Optyczne.

– Optyka okularowa jest kierunkiem, na którym ogromną wagę przywiązuje się do kształcenia umiejętności praktycznych. Stąd duża liczba zajęć prowadzonych w laboratoriach oraz praktyki odbywające się w przedsiębiorstwach o profilu optycznym. Takie kształcenie wymaga współpracy z pracodawcami, którymi – w przypadku optyków okularowych – są zakłady optyczne, laboratoria optyczne, a także polskie i światowe firmy produkujące soczewki oraz materiały i sprzęt optyczny. Uczelnia podpisała już umowę o współpracy zarówno z lokalnymi przedsiębiorcami: Rako Optyk Serwis i Optyk Trendy, jak

ogólnoświatowymi firmami Hoya,czy Essilor JZO Soczewki Okularowe, a także Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Zachodniopomorski.

W kształceniu studentów optyki okularowej szczególnie ważny jest dostęp do nowatorskiego sprzętu i najnowszych technologii. Dzisiejsze porozumienie o współpracy to nasz kolejny krok w kierunku rozwoju optyki okularowej w Szczecinie – podkreśla dr hab. Jacek Styszyński, prof. US, prorektor ds. kształcenia US.

Porozumienie dotyczy przede wszystkim współpracy w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych przez praktyków, przekazywania uczelni materiałów informacyjnych o profilu branżowym, roli doradczej w tworzeniu i modyfikowaniu planów studiów związanych z optyką okularową, współorganizacji warsztatów, sympozjów i wystaw oraz praktyk dla studentów kierunku optyka okularowa.

  • NAUKA DLA REGIONU

  • OFERTA DLA BIZNESU

  • OFERTA SZKOLENIOWA

  • SZKOŁA GIEŁDOWA

  • GRUPA SANTANDER