Aktualności

 • Porozumienia z Trafostacją Sztuki w Szczecinie

  Uniwersytet Szczeciński oraz Trafostacja Sztuki w Szczecinie podpisały 30 lipca 2018 porozumienie. Współpraca będzie podejmowana w celu działania na rzecz rozwoju życia kulturalnego w Szczecinie i regionie; aktywizacji środowisk twórczych i naukowych na rzecz upowszechniania innowacji w sferze wiedzy i sztuki czy wzajemnym wsparciu statutowych działań, podejmowanych przez strony na terenie Polski i poza jej granicami.

 • Usłyszą czas

  W dniu 25 kwietnia 2018 r. Wydział Matematyczno-Fizyczny US realizujący kierunek optyka okularowa, Polski Związek Niewidomych (Okręg Zachodniopomorski), Fundacja na Rzecz Zapobiegania Ślepocie i Niedowidzeniu oraz Horyzont – Fundacja na Rzecz Osób z Problemami Wzroku – zapraszają na uroczystość przekazania najnowszej generacji mówiących zegarków niewidomym członkom Polskiego Związku Niewidomych.

 • Marcowe giełdy pracy na US

  W dniu 13 i 14 marca 2018r. odbyła się siódma edycja Giełd Pracy organizowanych przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego. 13 marca Giełda Pracy odbyła się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, natomiast następnego dnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • Podpisanie umowy z Klastrem Morskim

  W dniu 9 lutego 2018 r. w rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się podpisanie aktu przystąpienia do konsorcjum „Klaster Morski Pomorza Zachodniego”.

 • XIII Forum Samorządowe

  5 czerwca 2017 roku, w Szczecinie, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług odbyła się trzynasta edycja Forum Samorządowego, pod tytułem „RYZYKO – EFEKTYWNOŚĆ – INWESTYCJE W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH”.

 • Uniwersytet Szczeciński
  z BZWBK

  16 maja podczas uroczystego spotkania w Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego, rektor uczelni, prof. dr hab. Edward Włodarczyk oraz Tomasz Mielniczuk, dyrektor Departamentu Santander Universidades, podpisali umowę o współpracy między Uniwersytetem Szczecińskim a Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • ZUS z... US

  IMG_4208Uniwersytet Szczeciński sformalizował współpracę ze szczecińskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Porozumienie dotyczy partnerskiej współpracy w zakresie działalności naukowej i badawczej, prowadzenia wspólnych projektów oraz działalności dydaktycznej i naukowej.

 • Nauka dla regionu

  C5D_752218 maja 2017 roku, w ramach „Święta Uniwersytetu Szczecińskiego”, zorganizowano konferencję pn. „Nauka dla Regionu”. Do udziału w dyskusji zaproszono środowisko akademickie oraz przedstawicieli otoczenia gospodarczego, samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

 • Współpraca z firmą Szajna Laboratorium Optyczne

  Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczeciński podpisał 15 czerwca 2018 r., umowę o współpracy z firmą Szajna Laboratorium Optyczne. „Optyka okularowa jest kierunkiem, na którym ogromną wagę przywiązuje się do kształcenia umiejętności praktycznych. Stąd duża liczba zajęć prowadzonych w laboratoriach oraz praktyki odbywające się w przedsiębiorstwach o profilu optycznym”.

 • Polityka Surowcowa Państwa konsultowana w Szczecinie

  18 kwietnia 2018 r, w Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych US odbyło się spotkanie w ramach cyklu regionalnych konferencji konsultacyjnych dotyczących rządowego projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP) i dotyczyło IV filaru PSP: „Pozyskiwanie deficytowych surowców drogą importu i współpraca międzynarodowa”.

 • Optyka okularowa - współpraca z kolejną firmą

  Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczeciński podpisał 2 marca 2018 r., umowę o współpracy z z firmą Hoya Lens Poland.

 • Giełdy pracy na US

  W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Akademickie Biuro Karier US i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US już po raz 6. zorganizowało Giełdy Pracy. 14 listopada 2017 r. Giełda Pracy odbyła się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, natomiast następnego dnia pracodawcy gościli na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

 • Raport MŚP 2017

  Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym małych i średnich przedsiębiorstw w 2017 r.

 • Raport MŚP 2016

  Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym małych i średnich przedsiębiorstw w 2016 r.

 • Współpraca z Wydziałem Humanistycznym US

  DSC_0385Zapraszamy do zapoznania się z listą instytucji, firm i jednostek współpracujących z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • Podpisanie umowy z Interoceanmetal Joint Organization

  C5D_852529 czerwca w rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego, rektor uczelni prof. dr hab. Edward Włodarczyk oraz dr hab. Tomasz Abramowski, dyrektor generalny firmy Interoceanmetal Joint Organization, podpisali umowę o współpracy, której celem jest partnerstwo obu instytucji oraz współpraca na styku nauki, badań i promocji wiedzy o środowisku morskim.

 • Współpraca US i Kuratorium Oświaty

  C5D_4397Uniwersytet Szczeciński sformalizował współpracę z Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Porozumienie dotyczące partnerstwa w zakresie współpracy w podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w szkołach województwa zachodniopomorskiego, zostało podpisane w środę, 25 stycznia 2017 r.