Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, został powołany na członka Naukowej Rady Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego na kadencję rozpoczynającą się od 1 stycznia 2020 roku i trwającą do 31 grudnia 2024 roku.

Naukowa Rada Statystyczna (NRS) działa przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach metodologii badań statystycznych.

 Rada opiniuje i rekomenduje prace metodologiczne zapewniające doskonalenie systemu badań statystycznych.

 Członków Rady powołuje Prezes GUS spośród przedstawicieli nauki, a w szczególności z dziedziny statystyki i dziedzin pokrewnych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Cover-aktualności12-2-540x280
  • NAUKA DLA REGIONU

  • OFERTA DLA BIZNESU

  • OFERTA SZKOLENIOWA

  • SZKOŁA GIEŁDOWA

  • GRUPA SANTANDER