azoty-540x280

 

Uniwersytet Szczeciński sformalizował współpracę z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Porozumienie obejmuje między innymi realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i doktoratów wdrożeniowych oraz organizację praktyk dla studentów. Dokument podpisano w poniedziałek 25 stycznia 2021 roku.

 

Nawiązana formalnie współpraca to dla obu stron początek oficjalnego partnerstwa, a jednocześnie kolejny krok na drodze rozwoju nie tylko uczelni
i Grupy Azoty Police, ale także całego regionu.

 

Jesteśmy największą spółką w regionie, realizujemy również największą inwestycję w polskim przemyśle, stąd zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podjęła współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, a niedawno również z Akademią Morską w celu pozyskiwania kadry techniczno-inżynieryjnej. Podpisane dziś porozumienie uwzględnia natomiast konieczność pozyskiwania kadry innych specjalności w takich obszarach jak zarządzanie, księgowość czy prawo, których kształceniem zajmuje się Uniwersytet Szczeciński

– podkreślił dr Wojciech Wardacki– Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”

 

 

Mam nadzieję na wiele wspólnych przedsięwzięć w zakresie nauki, projektów badawczych oraz dydaktyki, a także rozwój praktyk studenckich. Na pewno powstaną również prace dyplomowe poświęcone zagadnieniom istotnym dla Grupy Azoty Police. To bardzo dobry i wyraźny sygnał wskazujący jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału jaki jest w obu naszych firmach

– mówił prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor US w trakcie podpisania umowy.

 

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczy przede wszystkim współpracy w zakresie naukowym i dydaktycznym. Celem realizacji podpisanej umowy jest wzajemne korzystanie ze swojego potencjału, zasobów, wiedzy i doświadczenia.