Uniwersytet Szczeciński oraz Trafostacja Sztuki w Szczecinie podpisały 30 lipca 2018 porozumienie. Współpraca będzie podejmowana w celu działania na rzecz rozwoju życia kulturalnego w Szczecinie i regionie; aktywizacji środowisk twórczych i naukowych na rzecz upowszechniania innowacji w sferze wiedzy i sztuki czy wzajemnym wsparciu statutowych działań, podejmowanych przez strony na terenie Polski i poza jej granicami.

Trafostacja Sztuki w Szczecinie przyjmować będzie również na praktyki studenckie i staże studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

trafo
  • NAUKA DLA REGIONU

  • OFERTA DLA BIZNESU

  • OFERTA SZKOLENIOWA

  • SZKOŁA GIEŁDOWA

  • GRUPA SANTANDER