18 kwietnia 2018 r, w Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych US odbyło się spotkanie w ramach cyklu regionalnych konferencji konsultacyjnych dotyczących rządowego projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP) i dotyczyło IV filaru PSP: „Pozyskiwanie deficytowych surowców drogą importu i współpraca międzynarodowa”.

Projekt PSP składa się z dziewięciu filarów. W konsultacjach, które odbyły się już w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Toruniu i we Wrocławiu, uczestniczyli liczni eksperci, przedstawiciele władz samorządowych i rządowych, ośrodki naukowo-badawczych i przedsiębiorcy oraz interesariusze budowanej polityki surowcowej, każdorazowo gromadząc od dwustu do trzystu uczestników.

  • NAUKA DLA REGIONU

  • OFERTA DLA BIZNESU

  • OFERTA SZKOLENIOWA

  • SZKOŁA GIEŁDOWA

  • GRUPA SANTANDER