W dniu 9 lutego 2018 r. w rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się podpisanie aktu przystąpienia do konsorcjum „Klaster Morski Pomorza Zachodniego”.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Edward Włodarczyk, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Jacek Styszyński, Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego,

Dariusz Słaboszewski, Prezes Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście SA, przewodniczący rady Klastra Pomorza Zachodniego oraz Marek Duklanowski, Prezes Zarządu Polskie Terminale SA., sekretarz Klastra Pomorza Zachodniego.

Wstępując do konsorcjum Uniwersytet Szczeciński zaoferował m.in. usługi dla instytucji i przedsiębiorstw z zakresu badań naukowych, usług laboratoryjnych, analiz, diagnostyk, pomiarów, szkoleń i consultingu.

Dzięki rozwiniętej infrastrukturze i nowoczesnej aparaturze, w ramach współpracy między instytucjami możliwe będą badania dotyczące:

– rozpoznania morfologii dna akwenów śródlądowych (jezior, rzek) oraz rodzaju osadów i ich wewnętrznej struktury,

– opracowania map osadów dennych akwenów śródlądowych,

– rozpoznania bentonicznych habitatów roślinnych i zwierzęcych,

– rozpoznania stref emisji gazów oraz wysięków wód podziemnych w jeziorach,

– wsparcia podwodnych prac archeologicznych,

– oznaczanie granic konsystencji gruntu (Atterberga),

– oznaczanie gęstości objętościowej metodą pierścienia tnącego i metodą cylindra miarowego,

– oznaczanie gęstości właściwej szkieletu gruntowego metodą piknometru,

– oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu niespoistych (GOG – gęstość objętościowa gruntu),

– oznaczanie modułów ściśliwości gruntu metodą edometryczną.

Uczelnia spodziewa się, że dzięki wstąpieniu do konsorcjum studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi i administracyjni będą mogli odbywać staże i praktyki zarówno w Zarządzie Portów Szczecin i Świnoujście SA, jaki i instytucjach oraz przedsiębiorstwach stowarzyszonych w konsorcjum.

  • NAUKA DLA REGIONU

  • OFERTA DLA BIZNESU

  • OFERTA SZKOLENIOWA

  • SZKOŁA GIEŁDOWA

  • GRUPA SANTANDER