29 czerwca w rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego, rektor uczelni prof. dr hab. Edward Włodarczyk oraz dr hab. Tomasz Abramowski, dyrektor generalny firmy Interoceanmetal Joint Organization, podpisali umowę o współpracy, której celem jest partnerstwo obu instytucji oraz współpraca na styku nauki, badań i promocji wiedzy o środowisku morskim.

Oba podmioty zgodnie postanawiają podjąć współpracę w obszarze projektów, których efektem zależności od ich charakteru mogą być: publikacje, prezentacje multimedialne i postery, zawodowe praktyki studenckie, projekty tematyczne dot. geologii morza i biologii, prace dyplomowe i przewody doktorskie, opracowania środowiskowe, wykłady oraz inne.

Interoceanmetal Joint Organization: http://www.iom.gov.pl/

  • NAUKA DLA REGIONU

  • OFERTA DLA BIZNESU

  • OFERTA SZKOLENIOWA

  • SZKOŁA GIEŁDOWA

  • GRUPA SANTANDER