Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczeciński podpisał 2 marca 2018 r., umowę o współpracy z z firmą Hoya Lens Poland.

Porozumienie dotyczy przede wszystkim współpracy w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych przez praktyków, przekazywania uczelni materiałów informacyjnych o profilu branżowym, roli doradczej w tworzeniu i modyfikowaniu planów studiów związanych z optyką okularową, współorganizacji warsztatów, sympozjów i wystaw oraz praktyk i staży dla studentów kierunku optyka okularowa.

  • NAUKA DLA REGIONU

  • OFERTA DLA BIZNESU

  • OFERTA SZKOLENIOWA

  • SZKOŁA GIEŁDOWA

  • GRUPA SANTANDER