• Santander Universidades

  16 maja 2017 r. została podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Szczecińskim a Bankiem Zachodnim WBK S.A.
  Czytaj więcej
 • Santander Universidades w Polsce

  Santander Universidades współpracuje z 65 uczelniami wyższymi z największych ośrodków akademickich w kraju.
  Czytaj więcej
 • Praktyki

  Grupa Santander oferuje ponad 210 miejsc na płatne praktyki dla studentów w całym kraju.
  Czytaj więcej

W 1996 r. Emilio Botín, przewodniczący Banco Santander, zdecydował, że bank jako instytucja zaufania społecznego powinien być nie tylko konkurencyjny oraz skuteczny biznesowo, ale również powinien stanowić wsparcie dla społeczności lokalnych. Wierząc, że uczelnie wyższe są kluczowym czynnikiem rozwoju i postępu podjęto decyzję, że celem Banco Santander będzie opracowanie programu wspierającego świat akademicki.

Efektem tych prac jest Santander Universidades, który współpracuje z uniwersytetami od ponad 20 lat, rozwijając globalną inicjatywę, pozwalającą na wyróżnianie się pośród pozostałych banków oraz instytucji finansowych na świecie.

Bank podpisał ponad 1200 umów o współpracy z uniwersytetami w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce oraz Europie. Współpraca bazuje na przekonaniu, że najlepszym sposobem stymulowania wzrostu oraz rozwoju społeczno-gospodarczego jest wspieranie edukacji uniwersyteckiej oraz programów badawczych.

Ponad 2200 pracowników koordynuje działania dotyczące wspierania szkolnictwa wyższego realizowane poprzez Santander Universidades Global Division, którym kieruje José Antonio Villasante, dyrektor generalny Banco Santander. W ciągu najbliższych pięciu lat 15 tys. studentów oraz 3 tys. naukowców będzie miało szansę skorzystać z dofinansowania programu wymiany umożliwiającego im naukę w innych krajach.