pexels-photo-267885
pexels-photo-203237
pen-writing-notes-studying

Wspólny cel, który zrzeszył już kilkadziesiąt uczelni!

Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W ciągu tego czasu nawiązaliśmy współpracę z ponad 60 uczelniami wyższymi z największych ośrodków akademickich w kraju. Przynależność do Santander Universidades jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych.

Priorytety strategiczne

· Innowacyjność i przedsiębiorczość: wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności,

· Umiędzynarodowienie: stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy między uniwersytetami z różnych krajów,

· Staże i praktyki dla studentów

· Cyfryzacja uniwersytetów: wspieranie cyfryzacji i modernizacji uniwersytetów, stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, kampusów wirtualnych oraz tworzenia usług cyfrowych dla świata akademickiego.