Konferencja ``Nauka dla regionu``

18 maja 2017 roku, w ramach „Święta Uniwersytetu Szczecińskiego”, zorganizowano konferencję pn. „Nauka dla Regionu”. Do udziału w dyskusji zaproszono środowisko akademickie oraz przedstawicieli otoczenia gospodarczego, samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

Konferencja dotyczyła projektów ważnych dla rozwoju Szczecina, Pomorza Zachodniego i Polski. Przedstawione zostały efekty aktywności środowiska akademickiego oraz opinie na temat roli Uniwersytetu Szczecińskiego w procesie zachodzących zmian w przestrzeni społecznej i gospodarczej.

  • O Uniwersytecie Szczecińskim

    14 000 studentów, 1125 nauczycieli akademickich, w tym 390 samodzielnych pracowników nauki. W 2016 roku przeprowadziliśmy 287 statutowych zadań badawczych. Tylko w 2015 r. zorganizowaliśmy 120 konferencji. Studenci naszej uczelni uczestniczą w pracach 160 kół naukowych. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z prezentacją.

  • Kształcenie w uczelni humanistycznej

    Uniwersytet Szczeciński jako największa w regionie uczelnia humanistyczna prowadzi i dba szczególnie o tzw. kierunki klasyczne, np.: filologia, filozofia, historia, ekonomia, prawo, matematyka, fizyka, biologia, geografia.

  • Oferta dla otoczenia biznesowego

    Uniwersytet Szczeciński oferuje szeroki zakres współpracy dla przedsiębiorstw i instytucji. Posiadamy wykwafilifikowaną kadrę oraz aparaturę, umożliwiającą prowadzenie: badań, analiz, diagnostyki, pomiarów, szkoleń czy konsultingu.

Galeria