Lista proponowanych usług/badań dla przedsiębiorstw:

 

• określanie jakości, lokalnej struktury i ilości defektów materiałów amorficznych, szkłopodobnych oraz wielofazowych
• pomiary rozmiarów i koncentracji tzw. wolnych objętości (porów) w zakresie od l nanometrów do kilkudziesięciu nanometrów, występujących powszechnie w materiałach krzemionkowych, polimerach, elastomerach, szkłach, zeolitach, różnego typu sorbentach itp.
• określanie wilgotności materiałów porowatych i sypkich (cementy, pieczywo, drewno, gleby itp.), z możliwością identyfikacji wody wolnej i związanej
• badania rodzaju, koncentracji i kinetyki defektów ciał stałych wytworzonych m.in. poprzez różnego rodzaju odkształcenia, deformacje oraz napromieniowanie
• badania parametrów fizykochemicznych wody, zanieczyszczeń akwenów, zawartości śladowych ilości metali ciężkich w wodach, wodach opadowych, nanosach, osadach, glebach itd.
• cechowanie jakości tworzyw sztucznych pod względem długości łańcuchów polimerowych oraz ilości i rodzaju grup terminalnych
• określanie koncentracji pierwiastków śladowych w materiałach biologicznych • szkolenia w zakresie praktycznego zastosowania metod magnetycznego rezonansu jądrowego.

Aparatura:
1. Spektrometr NMR Bruker 400 MHz z nadprzewodzącym magnesem 9,4 T zoptymalizowany do badania ciał stałych, wyposażony w 4 głowice: jedną goniometryczną, dwie z wirowaniem próbki pod kątem magicznym (MAS) 4 mm i 2,5 mm oraz cieczową
2. Spektrometry 1H NMR firmy Tel Atomic 25 MHz i 36,8 MHz z elektromagnesem Radiopan
3. Spektrometr 1H NMR firmy Tel Atomic 15 MHz (możliwość wykonywania pomiarów in situ, ale tylko w temperaturze pokojowej).

str_gl_bannerOE2016

Laboratorium Radiospektroskopii (eLBRUS)

Skontaktuj się z nami

kierownik: prof. dr hab. Mykola Serheiev