Lista proponowanych usług/badań dla przedsiębiorstw:

 

 

1. Analiza stabilności białek i innych biopolimerów

2. Analiza struktury białek (liczby domen, podstruktur)

3. Oddziaływania z ligandami (wiązanie leków z białkami lub kwasami nukleinowymi)

4. Analiza struktury błon komórkowych (podwójna warstwa lipidowa, proteiny błonowe)

5. Ustalenie, czy substancje dodatkowe (excipients) w danym leku nie mają wpływu na jego działanie

6. Ustalenie szybkości reakcji chemicznych w produkcji biopaliw

7. Analiza termiczna prędkości przemiany materii w organizmie

8. Scharakteryzowanie stabilności fizycznej leków i sprawdzanie w jakim stanie fizycznym (krystalicznym czy amorficznym) występuje dany lek

9. Analiza reakcji chemicznych, która jest niezbędna dla poprawnego przechowywania żywności

10. Ustalenie przejść fazowych w żywności.

 

Aparatura:

 

1. Różniczkowy kalorymetr skaningowy TA Instruments Nano DSC z autosamplerem

2. Różniczkowy kalorymetr skaningowy TA Instruments MCDSC.

str_gl_bannerOE2016

Laboratorium Polimerów (eLBRUS)

Skontaktuj się z nami


kierownik: dr hab. Franco Ferrari, prof. US