Lista proponowanych usług/badań dla przedsiębiorstw:

 

 

Laboratorium służy zarówno studentom, pracownikom naukowym jak i przedsiębiorcom dla celów badawczych oraz poszerzeniu atrakcyjności dydaktycznej poprzez dostęp do aktualnych danych rynkowych i narzędzi rynku kapitałowego, a także jest miejscem spotkań i dyskusji poświęconych tematyce rynku kapitałowego. Zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania na giełdzie oraz wspomaga analizę atrakcyjności inwestycyjnej instrumentów finansowych. Dzięki wyposażeniu Laboratorium Giełdowego użytkownicy mają dostęp do aktualnych danych dotyczących poszczególnych instrumentów finansowych oraz najnowszych informacji z rynku kapitałowego.

US JPG AS (9)

Laboratorium Giełdowe (GiełdaLab)

Skontaktuj się z nami


dr Urszula Chrąchol
dr Kamila Peszko