Laboratorium Bankowe – Badania, Analizy, Edukacja składa się z dwóch uzupełniających się elementów. Pierwszym są urządzenia towarzyszące realizacji zadań współczesnych instytucji bankowych, które mają wspomagać zrozumienie procesów związanych z realizacją transakcji zachodzących we współczesnym banku. Drugi element obejmuje specjalistyczne oprogramowanie, służące praktycznemu wykorzystaniu procesów zachodzących na rynku finansowym, ocenie ryzyka oraz umożliwia szeroko rozumiane zarządzanie bankiem. Bank-Lab służy upowszechnianiu wiedzy na temat współczesnych systemów rozliczeń, bankowości. Laboratorium jest miejscem, w którym prowadzona jest dyskusja na temat kierunków rozwoju współczesnego systemu bankowego oraz inspiracji do prowadzenia unikalnych badań i analiz.

US JPG AS (9)

Laboratorium Bankowe

Skontaktuj się z nami


kierownik dr Przemysław Pluskota, prof. US