Lista proponowanych usług/badań dla przedsiębiorstw:

 

 

Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością ma dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich jest cel naukowo-dydaktyczny, natomiast drugi dotyczy współpracy i poprawy relacji między sferą nauki i praktyki. Cele te będą mogły być zrealizowane dzięki wyposażeniu laboratorium w najnowocześniejsze programy do modelowania, symulacji i prognozowania ruchu w transporcie. Trans-Lab zajmuje się także zarządzaniem transportem, kształtowaniem systemów transportowych czy też realizacją badań i analizy rynku (przewozy towarowe i pasażerskie). W ramach Trans-Lab funkcjonuje również Laboratorium Mobilności (LM), którego działalność będzie mocno związana z badaniami i opracowaniami dotyczącymi transportu na terenie Szczecina. Jego działanie oparte jest w dużej mierze na współpracy z Gminą Miasto Szczecin i Urzędem Marszałkowskim, a efektem są, m.in. aplikacje mobilne dla transportu miejskiego, porównywarka przebiegu tras rowerowych, pieszych, samochodowych czy symulatory jazdy pociągiem, lotu samolotem oraz makieta kolejowa PKP Cargo.

US JPG AS (9)

Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością (TransLab)

Skontaktuj się z nami


dr Urszula Chrąchol
dr Kamila Peszko