Uniwersytet Szczeciński sformalizuje współpracę z Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Porozumienie dotyczące partnerstwa w zakresie współpracy w podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w szkołach województwa zachodniopomorskiego, uroczyście podpisane zostanie w środę, 25 stycznia 2017.

W ramach współpracy US przeprowadzi badania dotyczące efektywności nauczania w szkołach województwa zachodniopomorskiego oraz kompetencji i predyspozycji zawodowych nauczycieli, które następnie zostaną przedstawione w postaci raportu. Planowane jest także przygotowanie i wydanie podręcznika edukacji regionalnej dla uczniów i nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego, za prace, nad którym odpowiedzialny będzie Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

Dodatkowo w ramach „Pilotażowego wdrażania programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach” US będzie uczestniczył w pracach Kuratorium Oświaty w Szczecinie nad przygotowaniem programu kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli metodyki informatyki i programowania na wszystkich etapach kształcenia.

Szczegóły współpracy poznają Państwo podczas uroczystego podpisania umowy przez Rektora US, prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka, oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Magdalenę Zarębską-Kuleszę, które odbędzie się w środę, 25 stycznia, o godzinie 11.00, w Rektoracie US, przy al. Papieża Jana Pawła II 22a.

  • NAUKA DLA REGIONU

  • OFERTA DLA BIZNESU

  • OFERTA SZKOLENIOWA

  • SZKOŁA GIEŁDOWA

  • GRUPA SANTANDER