Obszary ekspertyz

 

 

1. Prowadzenie uproszczonej ewidencji podatkowej – podatkowa księga przychodów i rozchodów
2. Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych
3. Opracowanie i wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie
4. Opracowanie i wdrażanie systemu pomiaru dokonań w podnoszeniu skuteczności i efektywności
organizacji
5. Zastosowanie wskaźników sektorowych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw
6. Wdrożenie nowoczesnych metod oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw
7. Wdrażanie zarządczych odmian rachunków kosztów
8. Optymalizacja modelu rachunkowości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
9. Opracowanie i wdrożenie systemów ewidencji odpowiadających potrzebom różnych grup interesariuszy
w ujmowaniu istotnych obszarów zrównoważonego rozwoju, np. Kosztów ochrony
środowiska
10. Audyt i kontrola zarządcza w usprawnianiu zarządzania
11. Wykorzystanie benchmarkingu w optymalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw
12. Dostosowanie rachunkowości na potrzeby projektów unijnych, Rachunkowość projektów
13. Doradztwo w zakresie wdrażania systemów informatycznych rachunkowości
14. Organizacja systemu kontroli zarządczej
15. Opracowanie karty audytu wewnętrznego
16. Opracowanie instrukcji sporządzania sprawozdań
17. Opracowanie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek sektora finansów
publicznych
18. Instrumenty identyfikacji oszustw księgowych
19. Doradztwo podatkowe, analizy podatkowe, opinie podatkowe: opiniowanie transakcji biznesowych
w zakresie skutków podatkowych; analiza kosztu kapitału zewnętrznego (długu) z
uwzględnieniem podatków; potencjał kapitału amortyzacyjnego i optymalizacja amortyzacji;
optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwie; optymalizacja przepływów podatkowych w
podatku od towarów i usług; planowanie podatkowe w przedsiębiorstwie; budżet inwestycyjny (koszt kapitału inwestycyjnego, badanie opłacalności inwestycji ) z uwzględnieniem podatków;
analiza kosztu kapitału własnego (emisja akcji, udziałów, zatrzymane zyski) z uwzględnieniem
podatków

finanse

Instytut Rachunkowości

Skontaktuj się z nami