Obszary ekspertyz

 

 
1. Badania potrzeb, preferencji, postaw, motywów zakupu i opinii nabywców
2. Badania związane z wprowadzaniem nowego produktu na rynek (testowanie nowego produktu,
wybór nazwy i opakowania)
3. Badania skuteczności promocji
4. Badania wizerunku firmy
5. Badania poziomu obsługi klienta i jakości usług
6. Badania marketingowych aspektów działalności przedsiębiorstw
7. Badania jakości i poziomu życia
8. Strategia organizacji
9. Aplikacja systemu dynamicznego zarządzania
10. Wartość dodana dla interesariuszy w przedsiębiorstwie
11. Diagnoza zdolności do dzielenia się wiedzą
12. Diagnoza kontroli strategicznej w przedsiębiorstwie
13. Diagnoza współpracy przedsiębiorstwa z interesariuszami
14. Kształtowanie zasobów ludzkich w organizacji działającej pod presją czasu
15. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach administracji publicznej
16. Budowa referencyjnych ścieżek rozwoju w zakresie kształtowania modeli biznesu
17. Pozyskiwanie pracowników

finanse

Instytut Zarządzania i Marketingu

Skontaktuj się z nami