Laboratorium Neuronauki Poznawczej

1. Projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów ekonomicznych dotyczących podejmowania decyzji, podejścia do ryzyka, itp.

2. Zbieranie danych neurofizjologicznych dotyczących preferencji społecznych konsumentów.
3. Ocena skuteczności przekazu reklamowego (spoty reklamowe, reklama drukowana, strony
internetowe).

 

Laboratorium ERP/MRPII Epicor iScala
1. Szkolenie zdalne i tradycyjne do 15 osób (na 15 stanowiskach komputerowych), w zakresie
systemu ERP, w tym finanse i księgowość, logistyka (zakupy, sprzedaż, gospodarka magazynowa)
oraz produkcja
Oferta szkoleniowa:
1. Podstawy systemu ERP/MRP II Epicor iScala (obsługa procesów biznesowych przedsiębiorstw
produkcyjnych, finansów, logistyki)
2. Szkolenia z technik i narzędzi kształcenia na odległość (e-learning, system Moodle, authoring
tools)
3. MS Excel dla menedżera – zaawansowane techniki budowania rozwiązań biznesowych, wielopoziomowa
analiza danych
4. Systemy wspomagania decyzji – metody i narzędzia
5. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
6. Zarządzanie dokumentacją
7. Zarządzanie projektami
8. Programowanie i projektowanie systemów informatycznych
9. Analiza systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie
10. Analiza procesów biznesowych
11. Symulacja wieloagentowa w modelowaniu systemów społeczno-ekonomicznych
12. Szkolenia z zakresu systemów analitycznych klasy Business Intelligence
13. Szkolenia z zakresu podstaw sytemu ERP MS Dynamics AX 2012 (realizacja procesów biznesowych,
logistycznych, finansowych i produkcyjnych)
Oferta doradztwa i ekspertyz w zakresie:
1. Przygotowania dokumentacji dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla systemów
informatycznych, w szczególności systemów zarządzania obiegiem dokumentów, systemów
e-learningowych, systemów CMS (ang. Content Management System)

2. Opracowanie dokumentów definiujących strategie informatyzacji dla organizacji
3. Analizy zgodności dostarczanych produktów software’owych ze specyfikacją wymagań
4. Analizy kompletności i poprawności przygotowywanej dokumentacji systemów informatycznych
(dokumentacja projektu technicznego, dokumentacja wdrożeniowa, dokumentacja
użytkownika)
5. Wyceny prac programistycznych i wdrożeniowych dla systemów informatycznych;
6. Badania preferencji, satysfakcji użytkowników produktów software’owych.
7. Ekspertyzy i doradztwo informatyczne w zakresie bezpieczeństwa informacji
8. Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniu preferencji społecznych
9. Ocena opłacalności inwestycji z obszaru ICT
10. Usprawnienie/optymalizacja struktur sieciowych w firmie
11. Doradztwo w zakresie zarządzania komunikacją w projektach
12. Doradztwo w zakresie wyboru i wdrażania oprogramowania open-source w firmie
13. Doradztwo w zakresie projektowania i wdrażania systemów zawierających elementy ramifikacji
14. Optymalizacja wykorzystania zasobów firmy/instytucji
15. Doradztwo z zakresu systemów analitycznych klasy Business Intelligence

finanse

Instytut Informatyki w Zarządzaniu

Skontaktuj się z nami