Obszary ekspertyz

 

1. Ocena konkurencyjności i potencjału eksportu Polski

2. Analiza światowych rynków towarowych

3. Analiza tendencji rozwoju handlu zagranicznego województwa zachodniopomorskiego

4. Ceny na międzynarodowych rynkach towarowych
5. Analiza międzynarodowej wymiany usług (Polska, świat)
6. Nowe metody transferu wiedzy w środowisku sieciowym
7. Analiza zadłużenia zagranicznego przedsiębiorstw w Polsce
8. Bariery innowacyjności w Polsce i na świecie
9. Ocena efektywności funkcjonowania podmiotów gospodarczych
10. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw i podmiotów opieki zdrowotnej

finanse

Instytut Ekonomii

Skontaktuj się z nami