Jeden Uniwersytet
wiele możliwości

Oferta dla przedsiębiorców i instytucji

  • Centrum Negocjacji i Zarządzania Kryzysowego zarówno instytucjom państwowym i samorządowym oraz podmiotom biznesowym proponuje, m.in. usługi badań z zakresu…

  • Na Laboratoria Elbrus składa się Laboratorium Fizyki Jądrowej i Medycznej, Optoelektroniki, Polimerów oraz Laboratorium Radiospektroskopii

  • Service Inter-Lab to, m.in: pracownia fokusowa, call center, innoanaliz, bankowa, administracji i cyfryzacji, analiz logistycznych, rachunkowości czy transportu.

  • Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania proponuje badania z dziedziny ekonomii, finansów, informatyki i zarządzania, rachunkowości, marketingu i inwestycji.

  • Akademickie Biuro Karier wspiera studentów i absolwentów Uczelni w wyborze ich ścieżki zawodowej oraz pomaga w znalezieniu pracy spełniającej aspiracje.

  • Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka oferuje, m.in. badania wydolnościowe i czynnościowe, jak również analizy genetyczne, badania biochemiczne i inne.

  • Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii oferuje współpracę, m.in. firmom hodowlano-nasiennym, hodowlanym, biologicznym i biotechnologicznym i innym.

  • Stacja Morska w Międzyzdrojach zajmuje się, m.in. ekspertyzami dotyczącymi procesów w strefie brzegowej i ich wpływem na rozwój inwestycji czy gospodarki morskiej.

Galeria