W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Akademickie Biuro Karier US i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US już po raz 6. zorganizowało Giełdy Pracy. 14 listopada 2017 r. Giełda Pracy odbyła się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, natomiast następnego dnia pracodawcy gościli na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Studenci i absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego spotkali się z przedstawicielami 55 firm i instytucji.

Przedsięwzięcie to stanowiło dla studentów i absolwentów US doskonałą możliwość bezpośrednich rozmów z pracodawcami oraz znalezienia praktyki, stażu lub pracy nie wychodząc poza mury uczelni. W przedsięwzięciu uczestniczyły także organizacje zachęcające studentów do aktywności już podczas studiów.

  • NAUKA DLA REGIONU

  • OFERTA DLA BIZNESU

  • OFERTA SZKOLENIOWA

  • SZKOŁA GIEŁDOWA

  • GRUPA SANTANDER