Lista proponowanych usług/badań dla przedsiębiorstw:

 

 

Instytucjom państwowym i samorządowym oraz podmiotom biznesowym oferujemy szkolenia z zakresu:

 

• bezpieczeństwa instytucji finansowych
• Public Relations
• zarządzania kryzysowego
• pierwszej pomocy przedlekarskiej
• podstawy negocjacji w sytuacjach kryzysowych

 

Prowadzimy szkolenia dla instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania kryzysowego. Celem szkoleń jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności, a także ich praktyczne zastosowanie w procesie zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków, a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych.

 

Szkolenia dla instytucji finansowych – przygotowanie pracowników podmiotów finansowych m.in. banki, kantory, urzędy pocztowe na sytuację napadu rabunkowego. Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne ćwiczenia prawidłowych zachowań w obliczu sytuacji kryzysowej w warunkach inscenizowanego napadu rabunkowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w oparciu o wybudowaną salę bankową.

 

Pierwsza pomoc przedlekarska – celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności niesienia pomocy w  sytuacjach wymagających udzielania pierwszej pomocy w środowisku pracy, a także w każdym innym miejscu w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Szkolenie jest prowadzone w formie zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych.

 

Podstawy negocjacji w sytuacjach kryzysowych – szkolenie z zakresu podstaw negocjacji ma za zadanie dostarczyć uczestnikom minimum informacji z zakresu taktyki i techniki, rozwiązywania sytuacji kryzysowych w drodze negocjacji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu teoretycznego i praktycznych ćwiczeń negocjacyjnych.

 

Szkolenia dla pracowników ochrony – przygotowujemy i prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla pracowników ochrony w zakresie zapobiegania przestępstwom kryminalnym oraz atakom terrorystycznym.

napad2

Centrum Negocjacji i Zarządzania Kryzysowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Skontaktuj się z nami