• Santander Universidades

  16 maja 2017 r. została podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Szczecińskim a Bankiem Zachodnim WBK S.A.
  Czytaj więcej
 • Santander Universidades w Polsce

  Santander Universidades współpracuje z 65 uczelniami wyższymi z największych ośrodków akademickich w kraju.
  Czytaj więcej
 • Praktyki

  Grupa Santander oferuje ponad 210 miejsc na płatne praktyki dla studentów w całym kraju.
  Czytaj więcej

16 maja podczas uroczystego spotkania w Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego, rektor uczelni, prof. dr hab. Edward Włodarczyk oraz Tomasz Mielniczuk, dyrektor Departamentu Santander Universidades, podpisali umowę o współpracy między Uniwersytetem Szczecińskim a Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Współpraca dotyczyć będzie miedzy innymi przygotowywania przez studentów prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich o tematyce bankowej, którym BZ WBK udostępni materiały źródłowe oraz zapewni wsparcie konsultantów w zakresie problematyki wewnątrzbankowej. Dodatkowo również w okresie obowiązywania umowy, BZ WBK zapewni wybranym studentom przedostatniego oraz ostatniego roku pierwszego lub drugiego stopnia studiów, udział w procesie rekrutacyjnym na bezpłatny staż w Banku Zachodnim WBK S.A. Studenci US będą również mogli wziąć udział w rekrutacji do programów globalnych organizowanych w ramach sieci uczelni partnerskich Santander Universidades.

Grupa Santander, do której od 2011 roku należy BZ WBK, od wielu lat współpracuje z uniwersytetami. Współpraca dotycząca ponad tysiąca uczelni wyższych w Ameryce, Azji, Afryce i Europie, opiera się na przekonaniu, że najlepszym sposobem stymulowania wzrostu oraz rozwoju społeczno-gospodarczego jest wspieranie edukacji uniwersyteckiej, rozwoju nowych technologii, programów badawczych oraz stymulowania współpracy środowiska akademickiego z biznesem.