Akademickie Biuro Karier US zachęca wszystkich pracodawców do współpracy w zakresie m.in.:

1. GIEŁD PRACY

Giełdy Pracy organizowane są przez ABK US dwa razy w roku (marzec/kwiecień, listopad). Od kilku lat Giełdy cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród wystawców i odwiedzających studentów. Liczba pracodawców biorących udział w Giełdach wzrasta z każdym rokiem.

Terminy w 2019 r. :

* 8 kwietnia 2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64,

* 9 kwietnia 2019 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8,

* 19 listopada 2019 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8,

* 20 listopada 2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

2. OFERT PRACY

Zapewniamy zamieszczenie ofert pracy, praktyk, staży: * na stronie internetowej: www.abk.univ.szczecin.pl * na fanpage FB ABK US: www.facebook.com/karieraus

* w newsletterze ABK US kierowanym do ok. 1700 subskrybentów.

3. STAŻY / PRAKTYK

a. STAŻY W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH

* czas realizacji projektu (staży) do 07.2019

* dla studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych z kierunków: finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie.

Szczegóły i dokumenty zgłoszeniowe: www.abk.univ.szczecin.pl (zakładka staże WNEiZ)

b. STAŻY ORGANIZOWANE PRZEZ PRACODAWCÓW

Zachęcamy Państwa do tworzenia własnych programów stażowych oraz do proponowania zagadnień, które mogłyby stać się tematem prac dyplomowych studentów odbywających staże w Państwa firmie.

Zapewniamy pomoc w rekrutacji kandydatów, promocję programów stażowych. Programy staży to możliwość zbudowania pozytywnego wizerunku pracodawcy wśród środowiska akademickiego oraz pozyskania wartościowych stażystów, potencjalnie przyszłych pracowników.

c. DODATKOWYCH PRAKTYK

Bezpłatne praktyki to doskonała forma przygotowania kandydatów do pracy. Pracodawców zainteresowanych przyjęciem praktykantów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz opracowanie programu praktyk: dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.abk.univ.szczecin.pl (zakładka PRAKTYKI)

Ważne!

* czas trwania: 1 – 3 miesiące,

* termin realizacji: cały rok kalendarzowy,

* miesięczny wymiar pracy: 60 -120 godz. (min. 15 godz./tydz.),

* współpraca na podstawie trójstronnej umowy oraz regulaminu praktyk.

4. ORGANIZACJI SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, GIER SYMULACYJNYCH

Temat szkolenia, czas zajęć, liczba uczestników – zależne są od Państwa możliwości i potrzeb. Zapewniamy: rezerwację sali, promocję wydarzenia, rekrutację uczestników.

5. PROMOCJI FIRMY m.in. poprzez:

a. SPOTKANIA ZE STUDENTAMI to okazja do zaprezentowania m.in. charakteru pracy lub przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w Państwa firmie. Prezentacja może zostać zorganizowana w formie: otwartej – wówczas może uczestniczyć w niej każdy chętny, lub zamkniętej – przeznaczonej dla wskazanej grupy odbiorców. Czas zajęć oraz liczba osób w grupie zależy od Państwa potrzeb i oczekiwań.

Zapewniamy: rezerwację sali, promocję wydarzenia, rekrutację uczestników (mogą to być studenci z wybranych kierunków i/lub lat studiów, Wydziałów).

b. STOISKA INFORMACYJNE

Możliwość ekspozycji stoiska informacyjnego/promocyjnego Firmy na wybranym Wydziale Uniwersytetu.

Zapewniamy: rezerwację powierzchni wystawienniczej, promocję wydarzenia.

c. PROMOCJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ np. PROGRAMY STAŻOWE, KONKURSY DLA STUDENTÓW, SZKOLENIA itp.

Proponujemy m.in.: * zamieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej www.abk.univ.szczecin.pl,

* zamieszczenie informacji na fan page’u ABK US na Facebooku,

* wysyłkę newslettera ABK US do ok. 1 700 subskrybentów,

* mailing do kół naukowych, wykładowców,

* publikację ogłoszenia na wewnętrznej platformie e-Dziekanat.

d. DZIEŃ OTWARTY W FIRMIE

Dni Otwarte to doskonała okazja do zaprezentowania firmy, nawiązania kontaktów z kandydatami oraz zachęcenia ich do współpracy. Inicjatywa taka może obejmować m.in. zwiedzanie firmy, spotkania z pracownikami, warsztaty lub inne zajęcia na terenie zakładu/biura.

Zapewniamy: promocję wydarzenia, rekrutację uczestników.

linia
DSC_5951
DSC_7948

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego (ABK US) powstało na początku roku akademickiego 2006/2007 i jest jednostką ogólnouczelnianą. Od początku działalności wspiera studentów i absolwentów uczelni w wyborze ścieżki zawodowej i pomaga w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich oczekiwaniom, aspiracjom i kwalifikacjom. ABK US przygotowuje do wejścia na rynek pracy: szkoli, doradza i współpracuje z pracodawcami.

Swoją misję ABK US realizuje m.in. poprzez szeroką współpracę z pracodawcami, instytucjami i organizacjami z całego kraju.

Skontaktuj się z nami


Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Cukrowa 12, pok. 235,

71-004 Szczecin

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu

Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług